Prawie każdy człowiek na Ziemi wcześniej czy później spotka się z kwestią dziedziczenia majątku. Przeważnie dotyczy ona najbliższej rodziny, ale czasem wykracza ona poza ten krąg. Dziedziczenie wiąże się więc z przykrymi sytuacjami w naszym życiu, ale z pewnością warto wiedzieć na ten temat nieco więcej. Dzięki takiej ugruntowanej wiedzy łatwiej nam będzie dochodzić swoich spraw w kwestiach spornych. Dziedziczenie może się bowiem wiązać z dużymi zasobami materialnymi, a wtedy może dochodzić do różnych zawirowań, czy wręcz nieprzyjemnych zachowań, powodowanych zawiścią oraz chciwością. Czasami podział spadku będzie musiał być przeprowadzony na mocy orzeczenia sądu, a to może zdecydowanie wydłużyć czas postępowania spadkowego oraz zwiększyć jego koszty. Sporo przydatnych informacji na temat dziedziczenia można znaleźć w fachowej prasie, książkach albo w Internecie.

Dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe – warto wiedzieć jak najwięcej

Co ciekawe w Polsce występują dwie podstawowe formy dziedziczenia majątkowego. Podział majątku spadkodawcy może nastąpić na podstawie jego testamentu albo na mocy ustawy. Testament – o ile został sporządzony – ma zawsze pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że jeśli w chwili otwarcia spadku wszyscy spadkobiercy, np. dziadkowie spadkodawcy oraz inne osoby, godzą się z zapisami zawartymi w testamencie, to cały majątek jest dzielony na podstawie testamentu. Warto jednak pamiętać, że jeśli się dożyło otwarcia spadku i należy się do np. rodzeństwa spadkodawcy, to w przypadku niewymienienia nas w testamencie możemy dochodzić, tzw. zachowku. Prawo to przysługuje tylko i wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków, a więc może ono nie dotyczyć np. zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, itp. Kluczową sprawą będzie też to, ile osób wymienionych w ostatniej woli, dożyło otwarcia spadku. W przypadku, gdy spadkodawca nie ma żadnych krewnych, spadek przypada skarbowi państwa, ale ostatnio prawo to zostało bardzo mocno ograniczone na rzecz dalszych krewnych.

Kwestia otwarcia spadku, udział spadkowy – szczegóły mają znaczenie

Dziedziczenie ustawowe odbywa się z kolei w ściśle określonych przedziałach na podstawie ustawy. Postępowanie wówczas przeprowadza się przed sądem właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, w zależności od tego ile najbliższych osób dożyło otwarcia spadku. Do najbliższych spadkobiorców będzie więc należeć, np. małżonka spadkodawcy oraz dzieci małżonka spadkodawcy. Jeśli w małżeństwie nie było dzieci, to w głównej części spadek przypadnie małżonkowi spadkodawcy. Dotyczyć to także będzie np. drogiego telewizora, czy też lodówki. Ma to stanowić zabezpieczenie dla małżonka spadkodawcy, a poza tym przeważnie stanowi to część majątku wspólnego. Spadek przypada małżonkowi spadkodawcy w określonej części, zależnej od tego ile dzieci miało dane małżeństwo. W  sytuacji, gdy dzieci spadkodawcy żyją, nie jest możliwe dziedziczenie ustawowe przez inne osoby. Dalsi zstępni spadkodawcy mogą dziedziczyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie pozostawił on dzieci ślubnych, nieślubnych albo przysposobionych. Czasami więc stwierdzenie, co np. przypada rodzeństwu spadkodawcy może wymagać fachowego spojrzenia z zewnątrz, bo nie zawsze jest tak, że np. współmałżonek dziedziczy połowę spadku. Po otwarciu spadku można także go odrzucić, jeśli okaże się, że długi osoby zmarłej przewyższają jej majątek.  W takich sytuacjach spadek przechodzi, np. na dalszych zstępnych spadkodawcy, którzy też mogą go odrzucić.

Spadek, który nam się należy – możliwości oraz obowiązki

Dobrym rozwiązaniem na otrzymanie w przyszłości właściwego działu spadku może być poświadczenie dziedziczenia, które składają zgodnie wszystkie osoby dziedziczące z tytułu ustawy lub testamentu. Oświadczenie takie składa się przed notariuszem. Ułatwia ono każdemu spadkobiercy ustawowemu przejęcie spadku bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego. Ogólnie rzecz biorąc, stwierdzenie nabycia spadku, nie jest sprawą najtrudniejszą, ale może tutaj dojść do różnego rodzaju problemów, stąd też dziecko spadkodawcy powinno mieć swojego pełnomocnika prawnego, który będzie pilnował jego interesów. Także inni wstępni oraz zstępni powinni zadbać o swoje interesy. Tym samym w dniu otwarcia spadku udział spadkowy nie będzie dla nas stanowił zagadki. Potencjalne postępowanie przed sądem przeprowadzone według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy może wydłużyć procedury. Dzieje się tak często, gdy spadkobiorcy nie mogą dojść do porozumienia albo np. gdy jedyne dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia testamentu. Im więcej będziemy więc wiedzieć na temat naszych praw oraz obowiązków, wynikających z objęcia spadku po zmarłym, tym prędzej otrzymamy należną nam np. połowę spadku. Jeśli małoletnie dziecko nie dożyło otwarcia spadku udział spadek przypada dziadkom spadkodawcy oraz potencjalnej małżonce. Materia dziedziczenia nie jest więc sprawą najprostszą.

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących z serwisu: https://zachowek.biz.pl/.

Artykuł sponsorowany