Telemarketing pozostaje jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zwiększenie sprzedaży. Jak więc możemy ulepszyć wskaźniki efektywności wychodzącego centrum kontaktowego, zajmującego się telemarketingiem?

Sposobem na to zdecydowanie jest wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. Oto niektóre z najlepszych praktyk, których należy przestrzegać po wdrożeniu call center cloud dla ruchu wychodzącego.

Zarządzaj skutecznie

Musisz zapewnić coaching swoim agentom. Być może będziesz musiał przeprowadzić szkolenie dotyczące całego procesu sprzedaży. Musisz także śledzić istotne liczby, takie jak współczynniki konwersji, połączeń wychodzących i przychodzących, i inne – wybierz więc oprogramowanie, które obejmuje zaawansowane  raportowanie.

Zbieraj dane

Upewnij się, że dane Twoich klientów są dokładne, kompletne i aktualne. Pomoże to w dotarciu do zamierzonych klientów bez marnowania czasu na nieprawidłowe lub nieaktualne numery telefonów. Wirtualne call center z możliwością integracji z systemem CRM zapewnia możliwość przechowywania i uporządkowania wszystkich niezbędnych danych o kliencie. 

Szkol agentów

Zapewnij agentom kompleksowe szkolenia w zakresie wiedzy o produktach, technik sprzedaży i umiejętności obsługi klienta. Uwzględnij rzeczywiste przykłady w swoich programach szkoleniowych i przekaż agentom informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Pomoże to w przygotowaniu agentów do lepszego angażowania klientów i skutecznego zaspokajania ich potrzeb.

Wyposaż swój zespół w odpowiednie narzędzia

Poza zapewnieniem programów szkoleniowych ważne jest również wyposażenie zespołu w odpowiednie narzędzia, aby z powodzeniem obsługiwał połączenia wychodzące i zapewniał najlepszą obsługę klienta. Niektóre z najlepszych narzędzi obejmują skrypty połączeń, dialery predykcyjne, nagrywanie i monitorowanie połączeń.

Śledź i monitoruj wskaźniki 

Aby odnieść sukces w call center wychodzącym, niezbędne jest monitorowanie i odpowiednie skonfigurowanie kluczowych wskaźników wydajności. Pomaga to w określeniu wydajności zespołu i kluczowych obszarów wymagających poprawy. Niektóre wskaźniki KPI, na których należy się skupić, obejmują średni czas trwania połączenia i czas obsługi, współczynnik konwersji, czas wstrzymania, wskaźnik połączeń porzuconych i inne.

Postępując zgodnie ze wszystkimi wyżej wymienionymi najlepszymi praktykami, zapewnionymi za pomocą odpowiedniego oprogramowania, call center wychodzące może poprawić swoją wydajność, produktywność oraz poziom zadowolenia klientów.

Artykuł sponsorowany